Bremset har vært leder for BAHRs entreprisegruppe, og sitter som redaksjonsmedlem for entreprise, plan- og bygningsrett for Gyldendal Rettsdata.