Remme arbeider innenfor faggruppene næring og fast eiendom.