Bjørndal er spesialist innen corporate M&A, energi og tvisteløsning. Han har bred erfaring som internadvokat i olje- og gassindustrien, andre forretnings-advokatfirmaer og som dommerfullmektig.