Han er i dag leder av personskadeteamet i Simonsen Vogt Wiig.