Pål Wien Espen (55) er i statsråd utnevnt til ny leder for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, etter at Elisabeth Aarsæther gikk over til stilling som direktør for sikkerhet og beredskap.

Espen er i dag juridisk direktør i sikkerhetsselskapet Verisure, men har fra tidligere en lang karriere bak seg i Telenor, en karriere som endte med kritikk fra granskerne av den såkalte Vimpelcom-saken i 2016. Espen hadde i Telenor rollen som konserndirektør med ansvar for konsernets juridiske stab, og for konsernstaben innenfor compliance, personvern, regulatorisk og sikkerhet.

Espen har også erfaring som advokat i Wikborg Rein, som advokatfullmektig i BAHR og som dommerfullmektig i Nedre Romerike herredsrett.

Nkoms funksjon er å forvalte landets digitale og analoge kommunikasjonstjenester, samt bidra til økt sikkerhet og beredskap for internett-, mobil- og bredbåndstjenester.