Ånestad ble utdannet ved UiB i 2012, og har tidligere jobbet som rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.