Hernæs har lang erfaring som politiadvokat ved Økokrim og Oslo politidistrikt, og har bakgrunn fra HELP Forsikring AS som advokat og avdelingsleder. Hernæs er tilknyttet Hjorts strafferettsavdeling der han jobber med økonomiske straffesaker, i tillegg arbeider han med sivil tvisteløsning og prosedyre.