Hosar har særlig kompetanse innen kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold, herunder ekspropriasjonsrett, konsesjonsrett, odelsrett, tomtefeste, plan- og bygningsrett samt andre forvaltningsrettslige emner.

 

Hosar kommer fra Advokatfirmaet Økland & Co.