I Henriksen & Co skal han hovedsakelig jobbe med erstatnings- og forsikringsrett, arve-, familie- og skifterett og tvisteløsning og prosedyre. Fra før har han erfaring fra Forbrukerrådet som førstekonsulent i deltidsstilling ved siden av studiene, samt en periode som rådgiver fra mai til oktober i fulltids vikariat.