Han har betydelig kompetanse innen klagesaker og bokettersyn.