Bjørnsens hovedområder er fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, selskapsrett og transaksjoner. Han bistår selskaper med løpende juridisk rådgivning knyttet til blant annet drift, omorganisering, utforming av avtaler og kjøp og salg av aksjer og eiendom. Bjørnsen er også bostyrer for Asker og Bærum tingrett i offentlige dødsboskifter og konkursboer.