Bronken er spesialist i arbeidsrett, og arbeider med generell forretningsjus og prosedyre.