Hun jobber primært med juridisk rådgivning relatert til produksjon, transport og omsetning av fornybar energi, men også med generell juridisk rådgivning og tvisteløsning på tvers av Kvales forretningsjuridiske rettsområder.