I HELP jobber han hovedsakelig med familie- og arverett.