Hun har bakgrunn fra Leieboerforeningen og Kontoret for voldsoffererstatning