Enholm har mer enn 25 års erfaring fra IT-bransjen, blant annet som utviklingssjef, gründer og daglig leder i ulike IT-selskaper, og har lang praktisk erfaring med planlegging og gjennomføring av ulike IT-prosjekter. Han tok jussutdannelsen i kombinasjon med full jobb, og ble uteksaminert i 2017. I Hjort vil Enholm hovedsaklig arbeide med teknologirelatert juss, herunder kontrakter og personvern.