Grannes har vært ansatt i Advokatfirmaet Staff siden 2015 og arbeider særlig som forsvarer i straffesaker. Han tar også oppdrag som bistandsadvokat, og bistår ellers i saker som gjelder tvungen psykisk helsevern, forvaltningsrett, kontraktsrett og  barnevern.