Sjøvold har både politiskole, juridisk embetseksamen og mastergrad i ledelse, og var ekspedisjonssjef i Justisdepartementet da han ble utnevnt første gang i 2012.