Sæverud ble uteksaminert i 1999, og var tidligere statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter.