Hun har erfaring med offentlige anskaffelser, compliance, sanksjoner mot Russland, økonomiske straffesaker, alminnelig strafferett og ulike former for tvisteløsning. Nilsen har tidligere arbeidet i Elden og sist i Thommessen.