Ragnhild J. Nakling har bred og langvarig erfaring med rådgivning og rettssaker innenfor hele arbeidsrettsfeltet. Hun bistår både norske og internasjonale arbeidstakere og arbeidsgivere i forbindelse med ansettelser og opphør av arbeidsforhold, omorganiseringer og nedbemanninger, personalkonflikter, spørsmål om pensjon og personvern mv.

 

Nakling har også erfaring som dommerfullmektig fra Oslo tingrett samt fra Utenriksdepartementets Rettsavdeling.