Kverneland har omfattende erfaring med rådgivning og prosedyre innen fagområdet barnerett som omfatter barnevernssaker og barnefordelingssaker (foreldretvister). Hun har vært innleid kommuneadvokat i en rekke kommuner knyttet til barnevern og helserett siden 1999. Fra sin praksis som forhandlingssjef og advokat i fagbevegelsen har Kverneland også lang erfaring med både kollektiv og individuell arbeidsrett.