Nakling har i 10 år vært en del av Wiersholms arbeidsrettsteam, og har det siste året vært partner i Storeng, Beck & Due-Lund. Hun har også erfaring fra Utenriksdepartementet og Oslo tingrett.