Han har også betydelig erfaring med tvisteløsning ved domstolene, både som dommerfullmektig og prosessadvokat.

Foruten sin fartstid i BAHR har han erfaring fra Haavind og Hjort, samt som dommerfullmektig ved Fredrikstad tingrett og som forskningsassistent ved Universitetet i Oslo.