Flaaen har bakgrunn som dommerfullmektig ved Øvre Romerike tingrett, og som legal councel i DNB.