Berg har bakgrunn fra advokatbransjen og påtalemyndigheten, og fokuserer i stor grad på tvisteløsning og økonomiske straffesaker.