Robert Lund fikk befatning med EØS-avtalens statsstøtteregler da han i 2000 og 2001 var vitenskapelig assistent ved Institutt for Sjørett ved Universitetet i Oslo, hvor han skrev en omfattende avhandling om temaet Statsforetak og statsstøtte – Statsgaranti og kapitaltilførsel til Statkraft SF i lys av EØS-avtalen. Videre var Lund én av fire forfattere av standardverket Statsstøtte – EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Han har også jobbet med et hundretalls statsstøttesaker som ansatt i henholdsvis Nærings- og fiskeridepartementet, EU-kommisjonen, advokatfirmaet BA-HR og ALT advokatfirma.