Cappelen arbeider bredt innen både privatrettslige og forretningsjuridiske områder med hovedtyngde på arverett, strafferett, familierett, kontraktsrett og barnevern. Cappelen har arbeidserfaring som politiadvokat og juridisk konsulent hos skattefogden, og har opparbeidet seg omfattende prosedyreerfaring i både sivil- og straffesaker.