Ronald vil særlig styrke Bjerkan Stav Advokatfirma sin kompetanse innen feltene konkurs, arv/skifte og erstatningsrett. Ronald blir også stadig benyttet av Sør-Trøndelag tingrett som bostyrer for konkurs og dødsbo.