Han har også lang erfaring som bostyrer og rådgiver i private dødsboer. Han har i tillegg vært oppnevnt av tingretten som medhjelper i tvangssalg fast eiendom siden 1995.