Bakke har bred kompetanse og erfaring innen fast eiendom, arbeidsrett, kontraktsrett og tvisteløsning. Hun kommer fra stilling som advokat i Advokatfirmaet Torstrup AS, og har tidligere erfaring fra legemiddelselskapet BerGenBio ASA og Namsfogden i Oslo.