Hun jobber særlig med kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett og prosedyre/tvisteløsning.