Han har spesialkompetanse innenfor arbeidsrett, eiendom og kontraktsrett, men har også bred erfaring fra andre rettsområder.