Hun kommer primært til å jobbe med barns rettigheter nasjonalt, i tett samarbeid med kollega Mads Harlem på det internasjonale. Hun har tidligere erfaring fra Advokatfirmaet Staff og Barneombudet, samt som daglig leder av JURK- juridisk rådgivning for kvinner.