Hun kommer til Haver fra Klagenemndssekretariatet, og skal jobbe innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder.