Frøberg har tidligere vært flere år hos Riksadvokaten, både som statsadvokat og som konstituert førstestatsadvokat. Siden den gang har han vært konstituert lagdommer ved Borgarting lagmannsrett og «sekondert jurist» ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Han har møterett for Høyesterett og doktorgrad fra Universitetet i Oslo