Hun jobber med strafferett, barnevern, barnefordeling, forvaltningsrett og utlendingsrett.