Sigrid Toft Fløystad er spesialisert i pantent- og varemerkerett, og har særlig erfaring med tvister og rådgivning innenfor life science og retail. Hun har også omfattende erfaring fra næringsmiddelbransjen og matregulatoriske forhold.