Sagedahl har særlig erfaring med rådgivning overfor energibransjen, maritime virksomheter og bygg- og anleggsbransjen.

I Haver Advokatfirma vil Sigrun fortsette sitt virke både overfor sine eksisterende kunder og overfor Havers betydelige klientmasse. Hun påtar seg rådgivningsoppdrag, forhandlinger og tvisteoppdrag innen arbeidsrett for både det offentlige, offentlig eide virksomheter og private bedrifter.