Hun har spisskompetanse innen fast eiendoms rettsforhold og kjøpsrett.