Hellesen kommer til Elden fra Eurojuris Haugesund AS, der hun startet i 2015. I perioden fra 2012 til 2015 var hun dommerfullmektig i Haugaland tingrett, og før dette tre år i Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt som politifullmektig/politiadvokat. Hun sitter i Advokatforeningens hovedstyre, og har tidligere vært leder for Advokatforeningen Haugesund krets fra 2015 til 2018.

Hun arbeider med prosedyre i sivile saker og straffesaker. Hun har videre særlig kompetanse på foreldretvister og barnevernssaker.