Grutle kommer fra stilling hos Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget