Skjønsberg arbeider hovedsakelig med strafferett, utlendingsrett og barnevernrett, og har omfattende prosedyreerfaring som forsvarer i straffesaker. Han har også prosedert for Høyesterett, og besto første prøvesak i desember 2018.