Stave kommer fra Oslo Advokatkontor AS, og har tidligere også vært politiadvokat og dommerfullmektig.