Rudaa har også vært sekretær for NOAS’ domstolsprosjekt i 2017-2018 og styremedlem i Rettspolitisk forening.