Lyse har særlig erfaring innen finans-, bank og obligasjonsrådgiving.