Nordby har en sammensatt portefølje, og jobber blant annet med barnevern, barne- og familierett, forvaltningsrett og prosedyre.