Bjørck har også bred kompetanse innenfor utvikling av eiendom, herunder utbyggingsavtaler, gjennomføringsmodeller, infrastrukturbygging og grunnerverv.

Hun har lang erfaring med eiendomsstrukturering, herunder deling, matrikulering, tinglysing og seksjonering. Hun jobber også med generelle eiendomsrettslige spørsmål og spørsmål relatert til drift og opprettelse av eierseksjonssameier. Bjørck jobber også med generell forvaltningsrett og kontraktsrettslige spørsmål.