Hun har bred kompetanse innenfor famille- og barnerett, pengekrav, tvangsinnfordring, fravikelse og tvangssalg, og prosederer jevnlig saker for domstolene. Lemona skal primært jobbe i avdelingen for familie- og arverett, særlig generasjonsskifter, dødsboskifter og rettslige tvister ifbm. arveoppgjør.