Mæland jobber særlig med strafferett, barnevern, familierett (skifte), erstatningsrett, arbeidsrett og andre tilgrensende saksområder.